Groen blauwe diensten

Om te onderzoeken hoe groen blecologisch slootschonenauwe diensten ingepast kunnen worden in een agrarische bedrijfsvoering, is in 2014 gestart met de pilot Groen Blauwe Schakels. Tien agrariërs testten maatregelen/diensten uit (baggeren met de baggerspuit en ecologisch slootschonen), voorbereidend op het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer v.a. 2016.

factsheet_GBS