POP 3. Niet productieve investeringen fase 1. Samenwerking met Groene Klaver en Rijn & Gouwe Wiericke