Disclaimer

De Vereniging agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke stelt zich statutair ten doel het (doen) beheren van agrarische natuur, landschappen en het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden en het (doen) opstellen van (beheer)plannen aangaande het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het voeren van overleg en het samenwerken met andere belanghebbenden en organisaties aangaande natuur- en landschapsbeheer en alle (overige) diensten en activiteiten in verband met agrarische natuur- en landschappen en gebiedsontwikkeling en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Om deze doelstelling te realiseren sluit het collectief beheercontracten af met deelnemers;
Het door het collectief opgestelde beheerplan en het provinciale natuurbeheerplan zijn leidend voor de toekenning van beheercontracten. Alle beheercontracten (inclusief bijlagen/verwijzingen) van de Vereniging agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke zijn met grote zorgvuldigheid vastgesteld, afgesloten en in de daarvoor bestemde intekentool (SCAN-GIS) ingevoerd. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin vastgelegde informatie kan de Vereniging agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kan de Vereniging agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke aansprakelijkheid aanvaarden van geleden schade door de afgesloten overeenkomsten.