POP 3. Niet productieve investeringen fase 2. Samenwerking met Groene Klaver en Rijn & Gouwe Wiericke.