Wie zijn wij

Ten behoeve van de voortgang van het agrarisch natuur en landschapsbeheer in het werkgebied van Gouwe Wiericke en Aarlanderveen is op 12 januari 2015 door 4 agrarische natuurverenigingen het collectief ‘Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Rijn & Gouwe Wiericke’ (VANlb RGW) opgericht.

De vereniging heeft ten doel:

-Het (doen) beheren van agrarisch natuur en landschappen.
-Het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden.
-Het (doen) opstellen van (beheer)plannen aangaand het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.
-Het voeren van overleg en het samenwerken met andere belanghebbenden en organisaties aangaande natuur- en landschapsbeheer.

Alle (overige) diensten en activiteiten in verband met agrarische natuur- en landschappen en gebiedsontwikkeling en al hetgeen daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
Het bestuur van de vereniging bestaat uit een afvaardiging van de vier agrarische natuurverenigingen: ANV Weide en Waterpracht, ANV de Lange Ruige Weide, ANV de Wetering en ANV de Parmey.