POP3. Infiltratie Lange Weide Driebruggen

 

Infiltratiebuizen Toekomstbestendige polder Lange Weide

In polder Lange Weide nabij Driebruggen wordt begin 2018 in totaal 450 kilometer infiltratiebuizen (‘onderwaterdrainage’) aangelegd. Het gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de Dubbele Wiericke, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs. Het is het grootste  infiltratiebuizen project van Nederland. Er zijn twee referentiepercelen.
Het project is een initiatief van de Stichting Rijn & Gouwe Wiericke (RGW) en is zorgvuldig afgestemd met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Veenweiden Innovatie Centrum (VIC).

Doel proef onderwaterdrainage (infiltratiebuizen)

De proef met onderwaterdrainage (infiltratiebuizen) heeft meerdere doelen. Het remt actief de bodemdaling, beperkt de uitstoot van CO2 en verbetert mogelijk de waterkwaliteit. Ook zorgt het dat de beheerkosten van het waterschap minder stijgen ten opzichte van de autonome ontwikkeling. En mogelijk ontstaan er effectievere productieomstandigheden voor de agrariër. Dit kan bereikt worden door de veenbodem continueer vochtig te houden met onderwaterdrainage. Niet te nat en niet te droog.

Er is een informatiebord gemaakt over de aanleg van onderwaterdrainage in de toekomstbestendige polder Lange Weide bij Driebruggen.

Zie ook de site  http://www.klimaatslimboerenopveen.nl

29 augustus 2018